ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011

Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

  • Κατοικίες που μένουμε, κύρια και δευτερεύουσα , ιδιόκτητη, νοικιασμένη ή δωρεάν παραχωρημένη.
  • Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
  • Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όχι επαγγελματικά
  • Οι αμοιβές των πληρωμάτων των σκαφών αναψυχής
  • Τα αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και πτητικές αθλητικές μηχανές
  • Οι   πισίνες
  • Τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
  • Τα τεκμαρτά ποσά για το βοηθητικό προσωπικό
  • Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 000 € για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και 5.000 € για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

– Αγορά   αυτοκινήτων

– Αγορά   μοτοσυκλετών

– Αγορά πλοίων και σκαφών αναψυχής

– Αγορά αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων και πτητικών αθλητικών μηχανών.

– Αγορά κινητών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 €

– Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300 €.

– Χορήγηση δανείων ή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε

– Εξόφληση δανείων ή πιστώσεων.

Γ. Δεν αποτελεί τεκμήριο η αγορά, και η ανέγερση οποιουδήποτε ακινήτου όπως οικίας, καταστήματος, πισίνας, οικοπέδου, χωραφιού. Η απαλλαγή αυτή ισχύει για τα έτη 2011, 2012 και 2013.

Δ. Έχουμε μείωση τεκμηρίων κατά 30% στα ποσά που προκύπτουν στους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2011

Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια της για τους κύριους και τους βοηθητικούς χώρους.

– Βοηθητικοί χώροι θεωρούνται, η αποθήκη, το πάρκινγκ, το λεβητοστάσιο, οι σκάλες.

– Δεν υπολογίζεται τεκμήριο για τη θέση στάθμευσης σε πυλωτή.

– Για τους βοηθητικούς χώρους υπολογίζεται τεκμήριο 40 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

– Για τη δευτερεύουσα κατοικία λαμβάνεται υπόψη το μισό τεκμήριο

– Για την εξοχική κατοικία το τεκμήριο περιορίζεται στο μισό όταν υπάρχει κύρια κατοικία.

– Η κατοικία των σπουδαστών έχει τεκμήριο διαβίωσης και αναγράφεται στον πίνακα 5  των τεκμηρίων. Δεν υπολογίζεται τεκμήριο όταν μια κατοικία δεν χρησιμοποιείται.

– Ο φιλοξενούμενος δεν έχει τεκμήριο κατοικίας ανεξαρτήτως συγγένειας με αυτόν που τον φιλοξενεί.

– Υπολογίζεται τεκμήριο στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατοικίας από αυτόν που το χρησιμοποιεί και όχι στον ιδιοκτήτη. Υπολογίζεται όμως τεκμαρτό εισόδημα στον ιδιοκτήτη της κατοικίας.

– Υπολογίζεται τεκμήριο σε συνιδιοκτησία κατοικίας όταν χρησιμοποιείται, επιμεριζόμενο ανάλογα με το ποσοστό τους. Εάν όμως χρησιμοποιείται από μικρότερο αριθμό συνιδιοκτητών τότε το τεκμήριο επιμερίζεται σε αυτούς.

– Υπάρχει προσαύξηση τεκμηρίου ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία.

– Οι νομιμοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι στα έτη 2010 και 2011 σε κύρια ή σε δευτερεύουσα κατοικία λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου τεκμηρίου.

– Οι νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης σε υπόγεια και

πατάρια δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι χώροι αυτοί θα περιληφθούν στη δήλωση του 2013.

 

 Πίνακας τεκμηρίων κατοικίας ανάλογα με την επιφάνεια.

 

α Επιφάνεια τ.μ. Τιμή ανάτ.μ Αύξησητεκμηρίου Μείωσητεκμηρίου
1 Μέχρι 80 40
2 Από 81 μέχρι 120 65
3 Από 121 μέχρι 200 110
4 Από 201 μέχρι 300 200
5 Από 301 και πάνω 400
6 Βοηθητικοί χώροι 40
7 Δευτερεύουσα κατοικία - - 50%
8 Τιμή ζώνης από 2.800 μέχρι 4.999 40%
9 Τιμή ζώνης από 5.000 και πάνω 70%
10 Μονοκατοικία 20%

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Ε.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα έχουμε δυο τεκμήρια :

– Αυτό της αγοράς του που υπολογίζεται με βάση τα χρόνια πληρωμής του, στην περίπτωση των δόσεων , όπου το τεκμήριο υπολογίζεται στο χρόνο πληρωμής των δόσεων.

– Το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου που υπολογίζεται στους κύριους ή κατόχους αυτών.

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις υπολογισμού τεκμηρίου αυτοκινήτων:

– Σε ατομική επιχείρηση

Όλα τα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα ως τεκμήριο υπολογίζονται στον ιδιοκτήτη αυτών

– Σε σχολή οδηγών

Υπολογίζεται το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο με το μεγαλύτερο τεκμήριο.

– Σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων

Υπολογίζεται το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο με το μεγαλύτερο τεκμήριο.

– Σε ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)

Όλα τα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα ως τεκμήριο μοιράζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία και δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό με το μεγαλύτερο τεκμήριο.

– Σε ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)

Για τους ετερόρρυθμους εταίρους δεν υπολογίζεται τεκμήριο από τα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα αλλά μοιράζεται μεταξύ των ομόρρυθμων εταίρων ως ανωτέρω.

– Σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως τεκμήριο μοιράζεται στους εταίρους – διαχειριστές της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. Εάν οι διαχειριστές δεν είναι και εταίροι τότε το τεκμήριο μοιράζεται στους εταίρους φυσικά πρόσωπα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό με το μεγαλύτερο τεκμήριο.

– Σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε)

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως τεκμήριο μοιράζεται στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον εντεταλμένο σύμβουλο, τον διοικητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό με το μεγαλύτερο τεκμήριο.

– Σε Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, αστική εταιρεία, κοινωνία ή κοινοπραξία με εταίρους νομικά πρόσωπα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως τεκμήριο μοιράζεται στα φυσικά πρόσωπα που

μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα ως ανωτέρω.

– Νοικιασμένο     αυτοκίνητο

Το τεκμήριο νοικιασμένου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου ή αυτού με χρηματοδοτική μίσθωση υπολογίζεται στον ενοικιαστή για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση . Μίσθωση άνω των 15 ημερών υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

– Αυτοκίνητο   ανήλικου

Το τεκμήριο του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου βαρύνει τον γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα ή αυτόν που έχει την γονική μέριμνα.

– Τεκμήριο σε αγορά ή πώληση Ι.Χ.Ε

Το τεκμήριο υπολογίζεται για τόσα δωδέκατα όσοι είναι οι μήνες κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

– Τεκμήριο   μοτοσυκλέτας

Δεν υπάρχει τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας δίτροχων και τρίτροχων οχημάτων ανεξαρτήτως κυβικών εκατοστών . Υπάρχει όμως το τεκμήριο αγοράς τους.

– Αυτοκίνητο   αναπήρων

Δεν υπάρχει τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας τους για τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα για κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας από 67

% και άνω.

Όλα τα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα έχουν τεκμήρια και δεν υπάρχει μείωση σε καμία περίπτωση, όπως αγορά από το ΟΔΔΥ, κατοχή από φορολογούμενο άνω των 10 ετών, με ηλικία άνω των εξήντα ετών, με αποκλειστικό εισόδημα από συντάξεις και αυτοκίνητα λόγω μετοικεσία από την αλλοδαπή.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ Ι.Χ.Ε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

Κυβικά εκατοστά Μέχρι και 5 έτη(2007 – 2011) Πάνω από 5 έως και 10 έτη(Μείωση 30%)(2002-2006) Πάνω από 10 έτη(Μείωση 50%)(Πριν το 2002)
Μέχρι 1100 4.000 2.800 2.000
Από 1101μέχρι 1150 4.000 2.800 2.000
Από 1151 μέχρι 1250 4.000 2.800 2.000
Από 1251 μέχρι 1350 4.600 3.220 2.300
Από 1351 μέχρι 1450 5.200 3.640 2.600
Από 1451 μέχρι 1550 5.800 4.060 2.900
Από 1551 μέχρι 1650 6.400 4.480 3.200
Από 1651 μέχρι 1750 7.000 4.900 3.500
Από 1751 μέχρι 1850 7.600 5.320 3.800
Από 1851 μέχρι 1950 8.200 5.740 4.100
Από 1951 μέχρι 2050 8.800 6.160 4.400
Από 2051 μέχρι 2150 9.700 6.790 4.850
Από 2151 μέχρι 2250 10.600 7.420 5.300
Από 2251 μέχρι 2350 11.500 8.050 5.750
Από 2351 μέχρι 2450 12.400 8.680 6.200
Από 2451 μέχρι 2550 13.300 9.310 6.650
Από 2551 μέχρι 2650 14.200 9.940 7.100
Από 2651 μέχρι 2750 15.100 10.570 7.550
Από 2751 μέχρι 2850 16.000 11.200 8.000
Από 2851 μέχρι 2950 16.900 11.830 8.450
Από 2951 μέχρι 3050 17.800 12.460 8.900
Πάνω από 3.050 κ.εκ. 1200 ευρώ ανά 100 κ.εκ.

 ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2011

 

Για τον υπολογισμό του τεκμηρίου λαμβάνονται υπόψη τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως μεγέθους ανοιχτού τύπου ή όχι, τα ταχύπλοα και μη, τα τζετ σκι κ.λ.π.

 

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις υπολογισμού τεκμηρίων σκαφών:

 – Βάρκα με κουπιά

 

Δεν έχει τεκμήριο λόγω κατοχής και έχει λεμβολόγιο Έχει τεκμήριο για την δαπάνη αγοράς της.

- Ξύλινα σκάφη

 Έχουν μειωμένο τεκμήριο κατά 50% τα σκάφη που έχουν κατασκευασθεί στην Ελλάδα και είναι των τύπων «τρεχαντήρι», βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ».

- Ιστιοφόρα   σκάφη

 Έχουν μειωμένο τεκμήριο κατά 50%

- Επαγγελματικά   σκάφη

 Δεν έχουν τεκμήριο

- Τζετ σκι

 Υπολογίζεται τεκμήριο ανάλογα με το μήκος και μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα

- Ακινησία   σκάφους

 Δεν έχει τεκμήριο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Μέτρα μήκους Τεκμήριο
Μέχρι 5 μέτρα 4.000 €
Πάνω από 5 μέτρα μέχρι 6 μέτρα 6.000 €
Πάνω από 6 μέτρα μέχρι 7 μέτρα 8.000 €
Για κάθε επί πλέον μέτρο αύξηση 2.000 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ

 

 

Μήκος σκάφους

Μέχρι και 5 έτη Πάνω από 5 έτη Πάνω από 10 έτη
Ποσά σε ευρώ μέχρι και 10 έτη
Μείωση 15% Μείωση 30%
(2007-2011) (2002-2006) (Πριν το 2002)
Μέχρι 7 μέτρα 12.000 10.200 8.400
8 μέτρα 15.000 12.750 10.500
9 μέτρα 18.000 15.300 12.600
10 μέτρα 21.000 17.850 14.700
11 μέτρα 28.500 24.225 19.950
12 μέτρα 36.000 30.600 25.200
13 μέτρα 51.000 43.350 35.700
14 μέτρα 66.000 56.100 46.200
15 μέτρα 81.000 68.850 56.700
16 μέτρα 103.500 87.975 72.450
17 μέτρα 126.000 107.100 88.200
18 μέτρα 148.500 126.225 103.950
19 μέτρα 178.500 151.725 124.950
20 μέτρα 208.500 177.225 145.950
21 μέτρα 238.500 202.725 166.950
22 μέτρα 268.500 228.225 187.950
22 μέτρα προστίθεται 50.000 ευρώ για κάθε επί πλέον μέτρο

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μερικό χρόνο αποτελούν τεκμήριο οι αμοιβές τους που προκύπτουν από την κατάσταση μισθοδοσίας τους.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ

– Για τα αεροσκάφη

Με κινητήρα κοινό εσωτερικής καύσης στροβιλοελικοφόρο υπολογίζεται τεκμήριο 65.000 € για τους 150 πρώτους ίππους.

Υπολογίζεται αύξηση με το ποσό των 500 € για κάθε ένα ίππο του κινητήρα άνω των 150.

– Για αεροσκάφη   JET

Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα υπολογίζεται τεκμήριο 200 € για κάθε λίμπρα ώθησης

– Για   ελικόπτερα

Για τα ελικόπτερα υπολογίζεται τεκμήριο 65.000 € για τους 150 πρώτους ίππους. Υπολογίζεται αύξηση με το ποσό των 500 € για κάθε ένα ίππο του κινητήρα άνω των 150.

– Για   ανεμόπτερα

Για τα ανεμόπτερα υπολογίζεται τεκμήριο 8.000 €

– Για πτητικές αθλητικές   μηχανές

Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές υπολογίζεται τεκμήριο 20.000 €

– Παλαιότητα,   ακινησία

Δεν προβλέπεται μείωση τεκμηρίων λόγω παλαιότητας ή ακινησίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ

Επιφάνεια σε τ.μ. Εξωτερική πισίνα Εσωτερική πισίνα
Μέχρι 60 τ.μ. 160 ανά τ.μ. 320 ανά τ.μ.
Πάνω από 60 τ.μ. 320 ανά τ.μ. 640 ανά τ.μ.

– Κοινόχρηστες   πισίνες

Το τεκμήριο μοιράζεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων ανάλογα με τα χιλιοστά κάθε ιδιοκτησίας στο οικόπεδο.

– Συνιδιοκτησία   μεταξύ   συζύγων.

Το τεκμήριο μοιράζεται στους δυο συζύγους ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 - Αποτελεί τεκμήριο το ποσό των διδάκτρων που καταβλήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία της στοιχειώδους ή της μέσης εκπαίδευσης με βάση τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

– Δεν αποτελούν τεκμήριο τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε ιδιωτικά εσπερινά γυμνάσια ή λύκεια ή σε σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ, ΔΑΣΚΑΛΩΝ

– Αποτελεί τεκμήριο το ποσό που ορίζεται από τη συλλογική σύμβαση των ανωτέρω και όχι αυτό που πραγματικά καταβλήθηκε.

– Δεν υπολογίζεται τεκμήριο όταν ο φορολογούμενος απασχολεί μόνο έναν οικιακό βοηθό.

Επίσης απαλλαγή τεκμηρίου υπάρχει όταν ο φορολογούμενος ή κάποιο από τα

πρόσωπα που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν έχει αναπηρία από 67% και άνω.

Η απαλλαγή τεκμηρίου υπάρχει και για την απασχόληση ενός όταν πρόκειται για

άτομο άνω των 65 ετών.

Share This