ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

nomikes

Επιμελούμεθα την ίδρυση, μετατροπή, συγχώνευση εταιριών.

Συντάσσουμε υπομνήματα και προσφυγές.

Χειριζόμαστε φορολογικές υποθέσεις.

Γνωμοδοτούμε σε θέματα φορολογίας εργατικών ασφαλιστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Τηρούμε και διεκπεραιώνουμε τις διαδικασίες σύνταξης, τροποποίησης, καταστατικών πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.

Καταρτίζουμε και ελέγχουμε συμβάσεις συμφωνίες κ.λ.π. έγραφα.