ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

pliroforiki

Αναλύουμε και οργανώνουμε τη λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών των επιχειρήσεων.

Εκπονούμε ειδικές εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Συντηρούμε και υποστηρίζουμε εφαρμογές δικές μας και τρίτων.