ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

forologikoi-symvouloi

Πραγματοποιούμε εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και συμμετοχών. Εκποιούμε και εφαρμόζουμε μελέτες, αναλαμβάνουμε την ίδρυση, επέκταση, εξυγίανση, αναδιοργάνωση και συγχώνευση επιχειρήσεων.

Προβαίνουμε σε πραγματογνωμοσύνη φορολογικών υποχρεώσεων, σε παροχή φορολογικών και φοροτεχνικών συμβουλών και διαχείριση σχετικών υποθέσεων.

Προτείνουμε μέτρα ταμειακής και οικονομικής βελτίωσης.

Προβαίνουμε σε διαπιστώσεις μετά από ανάλυση οικονομικών στοιχείων.

Φροντίζουμε για την ορθή αντιμετώπιση των φορολογικών προβλημάτων των επιχειρήσεων.

Πραγματοποιούμε γνωμοδοτήσεις σε φορολογικά θέματα.