ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

pragmatognomones

Οργανώνουμε και επιβλέπουμε τη λειτουργία του κατάλληλου συστήματος ελέγχου που διασφαλίζει την περιουσία σας και την καλή διαχείριση της επιχείρησης.

Διενεργούμε γενικούς έλεγχους για την εξακρίβωση της ορθής εκτίμησης της περιουσιακής κατάστασης και των οικονομικών αποτελεσμάτων της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Διενεργούμε ειδικούς έλεγχους για εξακριβώσεις και επαληθεύσεις επί των οικονομικών ερωτημάτων, δηλαδή λογαριασμών τιμολογήσεων χρεώσεων, κοστολογήσεων, διαχειριστικών ανωμαλιών κ.τ.λ.