ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

epimelites

Διεκπεραιώνουμε οικονομικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές περιπτώσεις που μας εμπιστεύονται οι επιχειρήσεις. π.χ. αναγκαστικές διαχειρίσεις, σύνδικοι πτωχεύσεων κ.τ.λ.