ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

logistikes-ypiresies

Οργανώνουμε τις οικονομικές υπηρεσίες της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την ενημέρωση της διοίκησης της.

Εκπονούμε και εφαρμόζουμε κατάλληλα συστήματα λογιστικής, κοστολόγησης οικονομικού προγραμματισμού, βιβλίων και των φορολογικών υποχρεώσεων.

Παρακολουθούμε την λειτουργία των συστημάτων αυτώ.

Συντάσσουμε ισολογισμούς, λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεις και άλλων οικονομικών καταστάσεων.