ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

In this page we'll show you how to make your visitors aware of the range of the services that you are able to provide to them. You may use 2 different iconned elements or an image oriented block. Just remember to use them with text and more...
Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οργανώνουμε τις οικονομικές υπηρεσίες της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την ενημέρωση της διοίκησης της.

Οικονομικοί - Φορολογικοί Σύμβουλοι

Οικονομικοί - Φορολογικοί Σύμβουλοι

Πραγματοποιούμε εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και συμμετοχών.

Πραγματογνώμονες - Ελεγκτές

Πραγματογνώμονες - Ελεγκτές

Οργανώνουμε και επιβλέπουμε τη λειτουργία του κατάλληλου συστήματος ελέγχου που διασφαλίζει

Ειδικοί Μελετών

Ειδικοί Μελετών

Καταρτίζουμε μελέτες αναπτυξιακών νόμων και
άλλων ειδικών περιπτώσεων.

Επιμελητές Οικονομικών Υποθέσεων

Επιμελητές Οικονομικών Υποθέσεων

Διεκπεραιώνουμε οικονομικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές περιπτώσεις

Νομικές Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες

Επιμελούμεθα την ίδρυση, μετατροπή, συγχώνευση εταιριών.

Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι

Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι

Επιμορφώνουμε το προσωπικό θεωρητικά και πρακτικά σε θέματα λογιστικής (Ε.Γ.Λ.Σ. & Κ.Β.Σ.)

Σύμβουλοι Πληροφορικής

Σύμβουλοι Πληροφορικής

Αναλύουμε και οργανώνουμε τη λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών των επιχειρήσεων.