ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2014

Κατεβάστε το αρχείο[...]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2013

Κατεβάστε το αρχείο[...]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31-12-2012

Κατεβάστε το αρχείο[...]

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011

Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Κατοικίες που μένουμε, κύρια και δευτερεύουσα , ιδιόκτητη, νοικιασμένη ή δωρεάν παραχωρημένη. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όχι επαγγελματικά Οι αμοιβές των πληρωμάτων των σκαφών αναψυχής Τα αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και πτητικές αθλητικές μηχανές[...]

ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α ΑΠΟ 1.1.2011

Με το Νόμο 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄212/17.12.2010) έγινε τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν.2859/2002 Κώδικας Φ.Π.Α και των νόμων Ν.3845/2010 & Ν.3888/2010. Οι αλλαγές στον Φ.Π.Α από 1.1.2011 αφορούν αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του Κώδικα Φ.Π.Α όπου[...]

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν.3888/30.9.2010

Ν.3888 / 30.9.2010 (ΦΕΚ 175Α/30.9.2010) Στις διατάξεις του Νόμου υπάγονται εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις από το 2000 μέχρι το 2009. Παραθέτουμε τις σημαντικότερες διατάξεις του νόμου. Άρθρο 3 Υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις Στις ρυθμίσεις υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος[...]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΑΠΟ 1-7-2010

1.Νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη Νοσοκομειακή – ιατρική περίθαλψη και διάγνωση καθώς και οι στενά συνδεόμενες παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., εφόσον πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου για τις ίδιες ως ανωτέρω περιπτώσεις απαλλάσσονται του[...]

ΦΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ κ.λ.π

Στις αμοιβές των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών από 1-7-2010 επιβάλλεται ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 23%. ΦΠΑ δικηγόρων Υπάγεται σε ΦΠΑ το σύνολο της αμοιβής των δικηγόρων και για κάθε περίπτωση παροχής υπηρεσιών τους. Υπάγεται στο ΦΠΑ[...]