ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α ΑΠΟ 1.1.2011

ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α ΑΠΟ 1.1.2011

Με το Νόμο 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄212/17.12.2010) έγινε τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν.2859/2002 Κώδικας Φ.Π.Α και των νόμων Ν.3845/2010 & Ν.3888/2010.

Οι αλλαγές στον Φ.Π.Α από 1.1.2011 αφορούν αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του Κώδικα Φ.Π.Α όπου ο συντελεστής του φόρου από 11% ορίζεται σε 13%.

Στο παράρτημα ΙΙΙ αυτό υπάρχει ειδική πρόβλεψη όπου ο συντελεστής Φ.Π.Α μειώνεται κατά 50% και διαμορφώνεται σε συντελεστή Φ.Π.Α 6,5 % και αφορά τα ποιο κάτω αγαθά:

  • · Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου (Δ.Κ.3003 & 3004).
  • · Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου (Δ.Κ 3002)

Για τα λοιπά φαρμακευτικά είδη (Δ.Κ. 3001,3005,3006 & Ε.Χ.5208) της παραγράφου 36 του παραρτήματος ΙΙΙ ο συντελεστής Φ.Π.Α διαμορφώνεται στο 13%.

  • · Βιβλία (Δ.Κ 4901)
  • · Βιβλία με εικόνες για παιδιά (Δ.Κ. 4903)
  • · Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις (Δ.Κ. 4902)

Για τα λοιπά έντυπα (Δ.Κ 4904,4905) της παραγράφου 43 του παραρτήματος ΙΙΙ ο συντελεστής Φ.Π.Α διαμορφώνεται στο 13%.

Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου, Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% διαμορφώνεται στο 9%.

Για τα είδη που υπάγονται στο συντελεστή 6,5% ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α διαμορφώνεται στο 5%.

Ο κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α παραμένει στο 23% και διατηρείται στο 16% για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου, Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο.

Share This