ΦΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ κ.λ.π

ΦΠΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ κ.λ.π

Στις αμοιβές των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών από 1-7-2010 επιβάλλεται ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 23%.

 • ΦΠΑ δικηγόρων
 • Υπάγεται σε ΦΠΑ το σύνολο της αμοιβής των δικηγόρων και για κάθε περίπτωση παροχής υπηρεσιών τους.
 • Υπάγεται στο ΦΠΑ το ποσό της ελάχιστης αμοιβής των δικηγόρων που καταβάλλεται ως προείσπραξη στους δικηγορικούς συλλόγους.

Κατά την προείσπραξη, εισπράττεται και ο αναλογούν ΦΠΑ.

Στη συνέχεια κατά την απόδοση της αμοιβής στους δικηγόρους αποδίδεται και ο ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί προκειμένου να αποδοθεί στο δημόσιο με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβάλλεται από τους δικηγόρους.

 • Οι δικηγορικοί σύλλογοι ενημερώνουν με ηλεκτρικό τρόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα τη φορολογική αρχή για τα ποσά που έχουν προεισπράξει για λογαριασμό των δικηγόρων καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ.
 • Οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις αμοιβές τους αυτές καθ’ ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας θεωρούνται μισθωτοί.
 • Οι δικηγόροι μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν τα φορολογικά στοιχεία που διαθέτουν με την προϋπόθεση ότι όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι επιτηδευματίας θα αναγράφεται διακεκριμένα ο αναλογών ΦΠΑ, ενώ στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι επιτηδευματίας θα τίθεται σφραγίδα ή χειρόγραφα με την ένδειξη ότι συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.
 • Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μεταβολής, η οποία θα διενεργηθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 • ΦΠΑ άμισθων υποθηκοφυλάκων
 • Υπάγεται σε ΦΠΑ το ποσό του δικαιώματος του άμισθου υποθηκοφύλακα τρία τοις χιλίοις (3‰) που εισπράττεται σύμφωνα με το Ν.325/76.
 • Τα υπόλοιπα τέλη που εισπράττονται υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και αποδίδονται άμεσα στο δημόσιο δεν υπάγονται στο ΦΠΑ.
 • Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μεταβολής, η οποία θα διενεργηθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 • ΦΠΑ συγγραφέων-καλλιτεχνών κ.λ.π
 • Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους καλλιτέχνες, συγγραφείς, συνθέτες, και ερμηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 11%.
 • Στο ΦΠΑ υπάγονται και τα περιουσιακά και συγγενικά δικαιώματα καθώς και η αμοιβή τους που εισπράττεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
 • Ο όρος «καλλιτέχνης» περιλαμβάνει πρόσωπα που καλλιεργούν ή ασκούν κάποια από τις καλές τέχνες, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δημιουργίας που παραδοσιακά περιλαμβάνουν τη μουσική , τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, το χορό, το θέατρο, τον κινηματογράφο κ.λ.π.
 • Ως «ερμηνευτής έργων τέχνης» χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα όπως ο τραγουδιστής, ο κιθαριστής, ο πιανίστας, οι μονωδοί και χορωδοί του λυρικού θεάτρου, οι χορευτές κ.λ.π.
 • Οι διακοσμητές χαρακτηρίζονται καλλιτέχνες εκείνοι που είναι γραμμένοι ως μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ή διαθέτουν τα προσόντα να εγγραφούν, όπως είναι εικαστικοί ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες κ.λ.π. Εξαιρούνται οι άλλοι διακοσμητές βιτρινών ή εσωτερικών χώρων.
 • Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μεταβολής, η οποία θα διενεργηθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 • Συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι.
 • Οι συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι καθώς και οι συνταξιούχοι για την πρώτη έκδοση βιβλίου μετά την συνταξιοδότησή τους, οι οποίοι δεν θεωρούνται επιτηδευματίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ’ του Κ.Β.Σ, δεν υπάγονται σε ΦΠΑ οι πράξεις διάθεσης βιβλίων από τους ίδιους ή με ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο καθώς και η εκχώρηση συγγραφικών τους δικαιωμάτων.
 • Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μεταβολής, η οποία θα διενεργηθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Διακανονισμός παγίων

Τα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία μέχρι τις 30-6-2010 απαλλάσσονταν από το ΦΠΑ και από 1-7-2010 υποχρεούνται στην απόδοση ΦΠΑ έχουν δικαίωμα έκπτωσης αυτού για τα αγαθά που κατέχουν στις 30-6-2010.

Ο ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τα επενδυτικά αγαθά διακανονίζεται εντός 5ετίας από την έναρξη χρησιμοποίησής τους.

Στην προκειμένη περίπτωση έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομένοντα έτη της 5ετίας.

Ο προς έκπτωση ΦΠΑ αναγράφεται στα προστιθέμενα ποσά της περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται για την πρώτη φορολογική περίοδο.

Στην περίπτωση ύπαρξης εμπορευσίμων αγαθών υποχρεούνται στη σύνταξη απογραφής αυτών που κατέχουν στις 30-6-2010 ανάλογα με το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο υπάγονται και να υποβάλλουν δήλωση «Αποθεμάτων-Μετάταξης- Έντυπο 012-ΦΠΑ» εντός δύο μηνών από την μεταβολή, δηλ. μέχρι 31-8-2010.

Share This