ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4110/2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4110 Οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή από 1/1/2013 και μετά Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, φορολογείται με την πιο κάτω κλίμακα: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής[...]

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ     ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ       H NEA KΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) ΦορολογικόςΣυντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ) 8.000 0[...]

ΝΟΜΟΣ 3943/2011 ΦΕΚ Α’66/31-3-2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Συντελεστής φορολογίας κερδών ΑΕ,ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ χρήσης 2010 ή οικονομικού έτους 2011               24% Συντελεστής φορολογίας κερδών ΑΕ,ΕΠΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ από τη χρήση 2011 ή οικονομικού έτους 2012 και μετά         20%. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ( ΑΡΘΡΟ 14) Κέρδη[...]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Β & Γ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Mε την υπ’ αριθμ. 82205/3-12-2010 εγκύκλιο το ΕΟΦ δίνονται οδηγίες για τις εκδηλώσεις τύπου Β’ και Γ’ τις οποίες αναλύουμε κατωτέρω. Εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης τύπου Β’ Απαιτείται αίτηση στον ΕΟΦ που θα περιλαμβάνει τα εξής: Το όνομα της εταιρείας και[...]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Α’ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 6434/28-1-2010 εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ μια νέα εγκύκλιος η υπ’ αριθμ. 66500/30-9-2010 η οποία ισχύει από 1-10-2010 έρχεται να διορθώσει την προηγούμενη σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις τύπου Α. Η νέα εγκύκλιος του ΕΟΦ Νο 66500/30-9-2010[...]

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικά Η αναγνώριση οποιασδήποτε δαπάνης στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων υπόκειται σε ορισμένους όρους. Να καλύπτεται από νομότυπα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π) Να ανταποκρίνονται στο είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης Η δαπάνη να είναι[...]

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Ν.3842/2010

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ( ΑΡΘΡΟ 78 N.3842/2010) Α. Δαπάνες και πληρωμές σε πρόσωπα μη συνεργάσιμων κρατών για : – Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών – Τόκοι από απαιτήσεις – Πρόσοδοι και προϊόντα ομολογιών – Δικαιώματα χρήσης ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος κ.λπ.[...]

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3833/2010 & Ν.3845/2010

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ν.3833/15-3-2010) Έκτακτη εφάπαξ οικονομική εισφορά επιβάλλεται: α) στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τν τόπο κατοικίας ή διαμονής τους. β) Στα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την ιθαγένειά[...]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.3842/2010

Α. Συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Αξία ακινήτου μέχρι 20.000 € συντελεστής φόρου 8%. – Αξία ακινήτου για το πέραν του ποσού των 20.000 € συντελεστής φόρου 10%, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή. Β. Απαλλαγές[...]